Điều khoản mua bán hàng

Dành cho sale và đội ngũ CTV:

Mọi thông tin về giá bán đều phải tuân thủ giá của chủ đầu tư.

Nhân viên sale không được phép đăng thông tin về dự án, về giá sai sự thật.

Tuân thủ nghiêm ngặt quy định về chính sách mua bán, thanh toán của chủ đầu tư.

Mọi thành viên vi phạm đều sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc.

Dành cho khách hàng:

Yêu cầu sale cung cấp rõ ràng nguồn gốc và tính chất thông tin:

Giai đoạn nào? Rumor hay Chính thức.

Nguồn thông tin từ đâu? Chủ đầu tư - Đại lý - Nội bộ - Phân tích phán đoán.

Tuân thủ quy trình thanh toán cũng như phương thức thanh toán của chủ đầu tư.

Mọi hành vi trao đổi tiền giữa sale và khách hàng nhằm mục đích đạt được giao dịch thành công là sai quy định và sẽ được xử lý nghiêm khắc.

Trân trọng

namvuongbds.com


Gọi ngay : 0902719967